top of page
< Back

Beyza Durhan

Doğanın temel kavramlarından yola çıkıp, insanı, doğaya ait bir parça olarak ele alır. Özellikle arı kolonisini, hem mitolojik değerleri hem de doğadaki varlığıyla kendine imge olarak seçmektedir. İnsanın ait olduğu yerdeki tekinsizliğinden, çabasından, melankolisinden ve toplumsal yerinden, kovandaki toplumsal düzene, doğanın düzenine, sığınmak ister. Bugün insanın yarattığı “ikinci doğa”ya, her şeyiyle doğayı özümsemiş olan kültürel, toplumsal ve politik bir “doğa” ya yol açmış olma hali hakimdir. Bugün varolan insan dışındaki yaşam biçimlerinin hepsi, hoşumuza gitsin ya da gitmesin, belirli ölçülerde insan koruması altındadır. Çalışmalar içinde bulunduğumuz dünyanın süregelen ekolojik sorunlarını dert edinirken, bu sorunların ilk habercisi olan arı kolonileriyle iş birliği yaparak ilerlemeyi seçmekte ve anlatma amacı taşımaktadır.

Project Gallery

bottom of page