top of page

HİKAYEMİZ

Bal arılarının yanıbaşımızda süre giden ama bir bakışta göremediğimiz, sosyal  açıdan mükemmel işbirliği içeren yaşamını ve anladıkça büyülendiğimiz için daha da kulak kabarttığımız seslerini dinleyen üç sanatçı 2016 yılında birbirimizi bulduk.  Açık Radyo’da Maria Sezer in sunduğu “Propolis” programı stüdyolarındaki buluşmamız ile tomurcuklanan bir fikir “Arı Aşkına Ekolojik Farkındalık ve Sanat Atölyeleri” çalışmasına dönüştü.  Çekirdek ekip Maria Sezer, Nil İlkbaşaran ve Güngör Erdem ve bize katılan onlarca yerli ve yabancı eğitmen, sanatçı, zanaatkar, üretici bal arıları hakkında pek çok bilgiye erişebildik. Genç yetişkinler ve çocuklar ile arı - doğa- insan üzerine anlatılarımızı, bir sanat tekniği ile ifade ettikleri programlar kurgulayarak paylaştık. Çalışmalarımızda genç katılımcıların yaratılarını doğa ve tozlayıcılar ile ilişkilendirmesi, insanın ekosistem içerisindeki rolünü düşünmesi ve sorgulamasına  çaba gösterdik. Ama çok mu geç kalmıştık?

 

 

 

 

 

 

 

İklim değişikliği, havanın suyun toprağın zehirlenmesi, kısa zamanda çok kazanca yönelik tarım ve arıcılık uygulamaları, kentleşme, giderek küçülen ve kısırlaşan flora arıların yaşamlarını ve doğal biyoçeşitliliği sürdürmesini imkansız kılarken bu alandaki duyarlılığa katkıda bulunmanın faydasına inandık. Bu nedenle Arı Aşkına! Ekibi  dikkatimizi bu alana yönlendirerek  “Bahçende Kim Vızıldıyor?” projesi ile yola koyulduk.  Proje ile, İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü‘nden Dr. Fatih Dikmen ve Arş. Gör. Harun Ege İnci ile Hacettepe Üniversitesi’nden Dr. Çiğdem Özenirler’in ve  Tarım ve Orman Bakanlığı, Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü'nden Doç. Dr. Yasemin Güler'in, katkı ve destekleriyle hem projemizi hem ekibi genişlettik. Ekip olarak, bilimsel verilerle desteklenen eğitim modüllerini, farklı disiplinlerden sanatçıların çalışmaları ile birleştirerek, bilimsel verileri akademi duvarlarının ötesine taşımayı ve özellikle genç nesilde doğaya duyarlılığı arttırmayı hedefliyoruz.

Gençlere bu bilgilerin aktarılabilmesi için ilgili eğitimcilerin de bu platformda paylaştığımız modülleri aktif. olarak kullanmalarını dileriz. 

IMG_4106_edited_edited_edited.png

Dr. Fatih Dikmen

İstanbul Üniversitesi,

Biyoloji Bölümü Öğr.Üyesi

Harun Ege İnci

İstanbul Üniversitesi,

Biyoloji Bölümü

Araştırma Görevlisi

Nil İlkbaşaran

Sanatçı

Arı Aşkına! Ekolojik Farkındalık ve Sanat Atölyeleri kurucu sanatçısı ve yöneticisi

Doç.Dr.Yasemin Güler

Tarım ve Orman Bakanlığı, Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü

Güngör Erdem

Arı Aşkına! Ekolojik Farkındalık ve Sanat Atölyeleri kurucu sanatçısı

Dr. Çiğdem Özenirler

Hacettepe Üniversitesi,

Biyoloji Bölümü

Araştırma Görevlisi

Maria Sezer

Sanat Eğitmeni

Arı Aşkına! Ekolojik Farkındalık ve Sanat Atölyeleri kurucu sanatçısı

bottom of page