top of page
  • Avrupa Birliği, Uluslararası Doğa Koruma Birliği

Avrupa Yerel Arıları artan tarım faaliyetleri sonucu yok olmakta!Avrupa Arılarının Kırmızı Listesi

​2014

Avrupa Kırmızı Listesi, IUCN Bölgesel de Avrupa türleri nin durumunu tespit eder. Bölgesel düzeyde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan türleri tanımlar; böylelikle durumlarını iyileştirici uygun koruma önlemleri alınabilir.

Genel olarak, Avrupa'da arıların %9,2'si tehdit altında kabul edilirken , AB 27 seviyesinde %9,1 yok olma tehdidi altındadır. Buna ilaveten Arıların %5,2'si Avrupa'da ve %5,4'ü AB 27'de tehdit altında olarak değerlendirildi (her iki düzeyde 101 tür).

Fakat, Avrupa'da 1.101 tür (%56,7) ve AB 27'de 1.048 tür için (%55,6) yok olma risklerini değerlendirmek için yeterli bilimsel veri yoktur; bu nedenle, yetersiz veri olarak sınıflandırıldılar. Yeterli veriler bulunabildiği zaman bunların da çoğunun tehdit altında olduğu kanıtlanabilir.

Nesli tükenmekte olan arı türlerinin büyük bir kısmı endemiktir. Avrupa (%20,4, 400 tür) ya da AB 27'ye (%14,6, 277 tür). Avrupa ülkeleri küresel bu türlerin popülasyonu korumakla yükümlüdürler Tüm Avrupa'da tehdit altındaki türlerin neredeyse %30'u Avrupa'ya özgüdür (dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmaz).

Arıların tür zenginliği kuzeyden güneye doğru artar. Avrupa'nın güneyinde, en yüksek tür zenginliği Akdeniz iklim kuşağında bulunur.

Avrupa arılarına yönelik ana tehdit, sonuç olarak habitat kaybıdır: Tarımın yoğunlaştırılması (örneğin, tarımsal böcek zehirlerini ve gübre kullanımını içeren uygulamalar), kentsel gelişim, artan yangın sıklığı ve iklim değişikliği.

Politika Önerileri: ..


7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page