top of page
  • Springer Link

Arı dostu bitki ekimi arıların sayısını gerçekten arttırıyor!​28 Nisan 2022

Çiçek dikimleri, Kanada tarım arazilerinde böcek tozlayıcı bolluğunu ve yabani arı zenginliğini teşvik ediyor.

ÖZET

Tozlayıcı popülasyonlarındaki küresel düşüşler, biyolojik çeşitlilik ve gıda güvenliği açısından devam eden bir endişe kaynağıdır. Tarımsal alanlarda büyüyen bir koruma girişimi, çiçek kaynakları ve tozlayıcılar için yaşam alanı sağlamak için marjinal arazilerde kır çiçeklerinin kurulmasıdır. Ancak, bu tür koruma ve restorasyon çabalarının etkinliği her zaman değerlendirilmez. Özel sektör tozlayıcı koruma girişiminin etkinliğini (1) dikilmiş çiçek tarlaları ile kontrol arazileri arasındaki böcek bolluğunu ve zenginliğini karşılaştırarak ve (2) yıllar arasındaki değişiklikleri değerlendirerek değerlendirdik. İki yılı aşkın bir süre boyunca, Kanada'da bulunan ekili çiçek tarlaları ve kontrol arazileri (yani üretim dışı çiftlik alanları), görsel gözlem, ağ ve pan yakalama yöntemleri kullanılarak böcekler için araştırıldı. Kontrol parsellerinden önemli ölçüde daha fazla tozlayıcı, özellikle yabani arılar ve daha yüksek yabani arı zenginliği ekili arazilerde bulundu. Arazi boyutunun böcek bolluğu ve zenginliği üzerinde hiçbir etkisi yoktu, bu da küçük ölçekli çiçek dikimlerinin bile tozlayıcı topluluklara fayda sağlayabileceğini gösteriyor. Tozlayıcı, yırtıcı ve otçul artropod bolluğu ve zenginliği, muhtemelen çalışmanın ikinci yılındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle yıllar arasında sabit kalırken veya azalırken, yabani arı bolluğu ve zenginliği aynı dönemde arttı. Sonuçlarımız, çiçek dikimlerinin, tarımsal alanlarda tozlayıcı ve yabani arı bolluğunu ve biyolojik çeşitliliği artırmak için başarılı bir koruma aracı olabileceğini desteklemektedir.

Böcek koruma için çıkarımlar: Tarımsal arazilerdeki küçük ölçekli çiçek dikimleri, yerel tozlayıcı böcek popülasyonlarını desteklemek için basit ve etkili bir koruma yönetimi stratejisidir.
10 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page